ഡോ. പി.കെ.ശങ്കരനാരായണന്‍

ഡോ. പി.കെ.ശങ്കരനാരായണന്‍

മരിച്ചിട്ടും ഉറങ്ങാത്ത മനീഷി; മെയ് 2 പ്രൊഫ.ആര്‍.വാസുദേവന്‍ പോറ്റിയുടെ സ്മൃതിദിനം

പ്രൊഫ. ആര്‍. വാസുദേവന്‍ പോറ്റി നവതിയും കഴിഞ്ഞ് 92-ാം വയസ്സില്‍ മഹാമാരിക്കാലത്ത് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് മെയ് 2ന് ഒരു വര്‍ഷം തികയുകയാണ്. 'ആദരാഞ്ജലികള്‍' എന്ന വാക്ക് ചിത്രത്തിനടിയില്‍...

പഠനം ഓണ്‍ലൈനിലാകുമ്പോള്‍

നാളെക്ക് രൂപപ്പെടേണ്ട പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം സമൂഹത്തില്‍ നിരന്തരം ചലനമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാവണം. സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തം വേണം. അത് രാജ്യത്തിന്റെ തനിമ നിലനിര്‍ത്തുന്നതാവണം. അന്യ രാജ്യത്തിന്റെ മുഖം നോക്കി പകര്‍ത്തുന്നതായിക്കൂട....

സംസ്‌കൃതം പഠാമ

സപ്താഹനന്തരം. 'അഹോ ഭാഗ്യം അഹോ ഭാഗ്യം. പര്യാപ്തം ജലം ലബ്ധമഭവത്. സന്തുഷ്ടഃ അസ്മി' (ആഴ്ചകള്‍ക്കുശേഷം; 'ഹായ് ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം. സന്തോഷമായി')

സംസ്‌കൃതം പഠാമ

മാതാ- സര്‍വം ഉത്തമം. വൃഥാ സമയം ന യാപയതു. ശ്രദ്ധയാ കാര്യാണി കരോതു. ഉത്തമസങ്കല്‌പേന ജീവതു. (എല്ലാം നല്ലതാണ്. വെറുതെ സമയം കളയരുത്. ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരോ പ്രവര്‍ത്തികളും...

സംസ്‌കൃതം പഠാമ (സംസ്‌കൃതം പഠിക്കാം)

പുത്ര! ശയനാത് പൂര്‍വ്വം മൂത്രോത്സാരണം കരോതു (മോനേ കിടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മൂത്രമൊഴിക്കൂ) പുത്രീ ! സമ്മാര്‍ജ്ജനീം ആനയതു. ഗൃഹസ്യ അന്തഃ സ്വച്ഛീകരോതു (മോളേ ചൂലെടുക്കൂ. വീടിന്റെ ഉള്ളില്‍...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍