കെ.എന്‍.കെ.നമ്പൂതിരി

കെ.എന്‍.കെ.നമ്പൂതിരി

സീതാദേവിയുടെ മഹത്ത്വം

ശ്രീരാമന്റെയും സീതയുടെയും പുരാണപ്രസിദ്ധമായ കഥ നിങ്ങള്‍ക്കറിയാം. സീതാദേവി രാജ്യം വിട്ടപ്പോള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ സകല ശക്തിയും നഷ്ടപ്പെട്ടതു പോലെയായി. കഷ്ടതയും അന്ധകാരവും, നിലവിളികള്‍ക്കു പുറകേ നിലവിളികളും, ഇവയായിരുന്ന സീത...

പഠിച്ച വിഡ്ഢികള്‍

ഗുരുദേവന്റെ പാദങ്ങളില്‍ വീണ് ഗുരുഭക്തരില്‍ ഉത്തമനായ മഹാരാജാവ് തീവ്രവേദനയോടെ അപേക്ഷിച്ചു, ''ഗുരുദേവാ, ഞാന്‍ അങ്ങയെ ദേഹോപദ്രവം ഏല്‍പിച്ചവര്‍ക്ക് ശിക്ഷനല്‍കുവാന്‍ കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു രാജാവെന്ന നിലക്ക് ഈ രാജ്യത്തു...

തുളസിയുടെ മഹത്ത്വം

എന്നാല്‍ അതിന് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ ഒരു ആരാധനാസ്ഥാനമുണ്ട്. അതിനെ ഒരു ദൈവികപദവിയിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അത് ഈശ്വരനു പോലും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാന്‍ വിഷ്ണു തുളസികൊണ്ടുള്ള മാല കഴുത്തിലണിയുന്നു....

പ്രലോഭനങ്ങള്‍ക്കതീതമായ പ്രബലമനസ്

ഈശ്വരനെ സമാശ്രയിക്കുന്നതില്‍ നിന്നാണ് ശക്തി സ്വായത്തമാകുന്നത്. ഈശ്വരനെ സമാശ്രയിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ സകല ദൗര്‍ബല്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനമായ അഹന്തയെ പൂര്‍ണ്ണമായും നിഷേധിക്കുക എന്നര്‍ത്ഥം.

ആദ്ധ്യാത്മികതയിലൂന്നിയ ഉല്‍ക്കൃഷ്ട ജീവിതം

പുരാതന ഭാരതത്തിലെ രാജാക്കന്മാരും വേദേതിഹാസങ്ങളില്‍ പരിണത പ്രജ്ഞരും നിഗൂഢമായ അന്തര്‍ജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരുമായിരുന്നു.  രാജകീയധര്‍മ്മങ്ങള്‍ നീതിബോധത്തോടും കാര്യക്ഷമമായും അവര്‍ നിര്‍വഹിച്ചുപോന്നു.

അഹന്തയെ പരിത്യജിക്കുവാന്‍ പഠിക്കുക

സത്വഗുണം പ്രബലമാകുമ്പോള്‍ ഒരുവന്‍ സ്വകീയമായ മേന്മകള്‍ അറിയുകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല അന്യന്റെയും തെറ്റും കുറവും അറിയുകയില്ല. മഹത്തായ ആന്തരിക ശുദ്ധിയുടെ സവിശേഷതയാണത്. ഈ അവസ്ഥയില്‍ ഒരുവന്റെ മനസ്സ് സ്വാഭാവികമായി...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍