എന്‍.കെ.ശ്രീകുമാര്‍

എന്‍.കെ.ശ്രീകുമാര്‍

ഉഴുന്ന് നിവേദ്യപ്രിയനായ തിരുനന്തിക്കര മഹാദേവര്‍

ഉളുത്തുമലമുകളില്‍ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന നന്തിയാറിന്റെ കരയിലാണ് തിരുനന്തിക്കര. തിരു നന്തീശ്വരന്‍ വാഴുമിടമാണ് 'തിരുനന്തിക്കര'യായി മാറിയതെന്നാണ് വിശ്വാസം.

അതിശയം ഈ ഗണപതി!

തീര്‍ന്നില്ല, ഈ മാറ്റം അരയാലിനുമുണ്ട്. ഗണേശന്‍ കറുക്കുമ്പോള്‍ അരയാലിന്റെ മുഴുവന്‍ ഇലയും പൊഴിയും. വെളുത്ത ഗണേശനുള്ളപ്പോള്‍ അരയാല്‍ തളിര്‍ക്കും.

മഹാമാരിയകറ്റാന്‍ ‘മണ്ടയ്‌ക്കാട് കൊട’

കടല്‍ക്കരയിലുണ്ടായിരുന്ന 'മന്തക്കാട്' എന്നറിയപ്പെട്ട പുല്‍മേടാണ് കാലാന്തരത്തില്‍ മണ്ടയ്ക്കാടായി മാറിയത്. കന്നുകാലികളെ മേച്ചിരുന്ന ഇവിടെ പിന്നീടൊരു കന്നുകാലിച്ചന്തയുണ്ടായി. കാലികളെ വാങ്ങാന്‍ വിദൂരനാടുകളില്‍ നിന്നുപോലും ആളുകള്‍ ഇവിടേക്കെത്തിയിരുന്നു. ഇടയന്മാരും കച്ചവടക്കാരുമായി...

‘കോവിന്ദ….കോവാലാ…’

ശിവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ശിവാലയ ഓട്ടത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ കന്യാകുമാരിയിലെ പന്ത്രണ്ടുക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വിവരണം. ഇന്നും നാളെയുമാണ് ശിവാലയ ഓട്ടം.

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍