കസ്തൂരി

കസ്തൂരി

സാവിത്രി സത്യവാന്‍

ശ്രീ സത്യസായി ബാബയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളില്‍ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍ ആധാരമാക്കി കസ്തൂരി രചിച്ച 'ഒക്ക ചിന്നക്കഥ'എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ നിന്ന് (ചിന്നക്കഥ-14)

ബാലസാന്ദീപകന്‍

( ഭാഗം 2) ഒരു നാള്‍ ശ്രീപരമേശ്വരന്‍ സാന്ദീപകന്റെ മുന്നില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട്, അയാളുടെ ഗുരുഭക്തിയിലും  ഗുരുശുശ്രൂഷയിലും താന്‍ അതീവ പ്രീതനായിരിക്കുകയാണെന്നും ഏതുവരം ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കാന്‍ തയാറാണെന്നും പറഞ്ഞു....

ബാലസാന്ദീപകന്‍

അംഗിരസ് എന്നു പേരായ ഒരു മഹര്‍ഷി ജീവിച്ചിരുന്നു. വളരെ തപശ്ശക്തിയുണ്ടായിരുന്ന ഈ മഹര്‍ഷിക്ക് അനേകം ശിഷ്യന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു. 'ഞാനെന്റെ മുജ്ജന്മത്തില്‍...

ദുശ്ശീലങ്ങള്‍ ദൂരീകരിക്കുക

ശ്രീ സത്യസായി ബാബയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളില്‍ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍ ആധാരമാക്കി കസ്തൂരി രചിച്ച 'ഒക്ക ചിന്നക്കഥ'എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ നിന്ന് ചില ചീത്തശീലങ്ങള്‍ നമ്മില്‍ വേരുറച്ചു പോയതിനാല്‍ അവയെ...

മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങള്‍

തന്നെ കാണാനായി വന്ന എല്ലാവരോടും ഒരു രാജാവ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ജനങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും നല്ല ആള്‍ ആര്? രണ്ടാമത്തേത് ഏറ്റവും നല്ല സമയം...

ഭഗവാന്റെ പേരില്‍ സ്വാര്‍ത്ഥത പാടില്ല

ശ്രീ സത്യസായി ബാബയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളില്‍ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍ ആധാരമാക്കി കസ്തൂരി രചിച്ച 'ഒക്ക ചിന്നക്കഥ'എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ നിന്ന് മഹാഭാരതത്തിലുള്ള ഒരു ചെറുകഥയാണിത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യമാരില്‍ സത്യഭാമയ്ക്ക്...

ധനം വര്‍ധിച്ചാല്‍ സ്വഭാവവും മാറും

ഒരു കുട്ടിയുടെ ബാല്യത്തില്‍ തന്നെ പിതാവു മരിച്ചു. അമ്മയ്ക്ക് ഒരേയൊരു മകന്‍.ധനവും കണക്കിലധികം. കുട്ടി വലുതായി വരും തോറും അവനില്‍ പല ദുഃസ്വഭാവങ്ങളും കൂടി. കുളത്തില്‍ വെള്ളം...

ജ്ഞാനദീപം ജ്വലിക്കുന്നതെപ്പോള്‍?

ആത്മാവ് വിശ്വം മുഴുവന്‍  നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തത് ജ്ഞാനക്കണ്ണില്ലാത്തതുകൊണ്ടുമാത്രമാണ്.  തന്റെ ജ്ഞാനക്കണ്ണ് ഒന്ന് തുറന്ന് കിട്ടണമെന്ന് സാധകന് ഒരിക്കല്‍ മോഹമുണ്ടായി. അതിലേക്കായി ഒരു ഗുഹയില്‍...

ഈശ്വരന്‍ അരൂപി

ചിത്രമെഴുത്തില്‍ സുപ്രസിദ്ധനായിരുന്ന ഒരു ചിത്രകാരനുണ്ടായിരുന്നു. പല വലിയ മഹാന്മാരേയും അയാള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണസന്നിധിയില്‍ എത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തന്റെ സാമര്‍ഥ്യം ശ്രീകൃഷ്ണനും അംഗീകരിച്ച് ഭഗവാനില്‍  നിന്ന് സമ്മതപത്രം ലഭിക്കണമെന്നും...

വിനായകന്‍ സകലരുടെയും നായകന്‍

ശിവനെ പരിചരിക്കുന്ന ഭൂതഗണങ്ങളെ നയിക്കാന്‍ അവരുടെ നായകനായി ഒരു ദേവനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ഒരവസരത്തില്‍ ദേവന്മാരുടെ ഇടയില്‍ ഒരു മത്സരപരീക്ഷണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഭൂലോകത്തെ ഒരു തവണ വലം വെച്ച്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍