ജിജേഷ് കോഴിക്കോട്

ജിജേഷ് കോഴിക്കോട്

ചക്കക്കൊമ്പനെ കണ്ട് ഭയന്നോടിയ വീട്ടമ്മയ്‌ക്ക് വീണുപരിക്ക്

ആനകള്‍ കുറഞ്ഞു; പക്ഷെ ആളപായവും കൃഷിനാശവും കൂടി

വന്യമൃഗങ്ങള്‍ കാടിറങ്ങി ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ കൂടുകയാണ്. അടച്ചുറപ്പുണ്ടെന്നു കരുതുന്ന വനമേഖലയിലെ വീടുകളില്‍ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളാണ്. വയനാട്, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂര്‍, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍