വികാസ് ബാലന്‍, കണ്ണൂര്‍

വികാസ് ബാലന്‍, കണ്ണൂര്‍

നവ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പേറ്റുനോവുകള്‍

മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ എന്ന കേരള പ്രദേശ് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് തികഞ്ഞ ഗാന്ധിയനും ആദരണീയനുമായ നേതാവാണ്. അനാവശ്യ വിവാദങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാത്ത അപവാദ പ്രസംഗങ്ങള്‍ നടത്താത്ത തികച്ചും മാന്യനായ രാഷ്ട്രിയ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍