മുരളീധരന്‍ തൃക്കണ്ടിയൂര്‍

മുരളീധരന്‍ തൃക്കണ്ടിയൂര്‍

മഹാപ്രകാശരൂപനായ മഹാദേവന്‍

മഹാപ്രകാശരൂപനായ മഹാദേവന്‍

ജീവന്‍ അണു ആയപ്പോള്‍ അളക്കപ്പെട്ടതായി തീര്‍ന്നു. അനന്തമായത് അണുവായി. ശിവന്‍ ജീവനായി. അളക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഒന്ന് പലതായി തോന്നി. ഇവിടെയും അവിടെയും ഞാനും അതും എന്ന അവസ്ഥ. 'മീയതെ...

ശൈവധര്‍മത്തിലെ പ്രമാതൃക്കള്‍

ശൈവധര്‍മത്തിലെ പ്രമാതൃക്കള്‍

ശൈവധര്‍മമനുസരിച്ച് ഏഴ് പ്രമാതാക്കളാണ് ഉള്ളത്. ഓരോ പ്രമാതാവിനും ഓരോ പ്രമേയഭൂമികയുമുണ്ട്. അവ ശിവന്‍, മന്ത്രമഹേശ്വരന്‍, മന്ത്രേശ്വരന്‍, മന്ത്രന്‍, വിജ്ഞാനകലന്‍, പ്രളയകലന്‍, സകളന്‍.

അച്യുതം

'സ്ഥിത പ്രജ്ഞന്‍ ഭവാന്‍' അങ്ങേ നമിപ്പൂ പരമാദരം! ഗീതാപ്രോജ്വല വാക്യാര്‍ത്ഥ- പടുവേ! ഗുരവേ നമഃ ലാളിത്യമാര്‍ന്നമല്ലിന്റെ ഒറ്റമുണ്ടില്‍ പൊതിഞ്ഞതാം ബ്രഹ്മചര്യം മുറ്റിനില്‍ക്കാം പൊന്നിന്‍ തിടമ്പിനെത്തൊഴാം വൈഷ്ണവം! ശാന്തഹൃദയം...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist