ഡോ.കെ.കെ.ഷൈന്‍

ഡോ.കെ.കെ.ഷൈന്‍

കശ്മീരിന്റെ ശബ്ദം; ആര്‍ക്കുവേണം ആ 370?

ശ്രീനഗറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കഴിയുന്ന കുറെ രാഷ്ട്രീയ ഭിക്ഷാംദേഹികളുടെ കീശ വീര്‍പ്പിക്കാനല്ലാതെ, ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയിലെ 370-ാം വകുപ്പുകൊണ്ട് കശ്മീരിന് എന്തെങ്കിലും  പ്രയോജനമുണ്ടായതായി കേട്ടിട്ടില്ല. ഈ വകുപ്പിനെക്കാട്ടി, സാധാരണ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച്,...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍