ലക്ഷ്മീദേവി, തൃപ്പൂണിത്തുറ

ലക്ഷ്മീദേവി, തൃപ്പൂണിത്തുറ

സരളം മധുരം ദേവഗീത

രണ്ടാമത്തെ അഷ്ടപദിയില്‍ മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ വര്‍ണനയാണ്  ശ്രിതകമലാകുച മണ്ഡല ധൃത കുണ്ഡല  കലിത  ലളിത വനമാല  കൃഷ്ണ ജയജയദേവ ഹരെ ഹരേ കൃഷ്ണ  ജയജഗദീശ ഹരേ   ...

അര്‍ഥ, ശബ്ദ ഭംഗിയുടെ സമന്വയം

അഷ്ടപദീലയം 3 ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടുകാരില്‍ ചിലര്‍ ഇതില്‍ നിന്നദ്ദേഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ നോക്കി. അഷ്ടപദി കൈകൊട്ടിക്കളിപ്പാട്ടായി എഴുതിയ  നമ്പ്യാരെ അധികനാള്‍ കഴിയുന്നതിനു മുന്‍പ് ഇടപ്പള്ളിയിലെ ഒരു...

ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ദേവഗീത

അനിശ്ചിതകാലം താമസിച്ചു മടങ്ങേണ്ട ഭൂമി എന്ന വാടകവീട്ടില്‍ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഒരംശം നിക്ഷേപിച്ചുപോകുന്നു, അതാണെന്റെ കവിത അത് മറ്റൊരാത്മാവിന് സന്തോഷമോ , സാന്ത്വനമോ പകരും എങ്കില്‍ അതെന്റെ...

ജയദേവാഷ്ടപദിയും ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ദേവഗീതയും

സംഗീതം ഈശ്വരനാണ്.സപ്തസ്വരങ്ങള്‍ സ്വരദേവതമാരും. പുരാതനകാലം മുതല്‍ക്കുതന്നെ ഭാരതീയസംസ്‌കാരത്തില്‍ സംഗീതം ഈശ്വരാരാധനക്കുള്ള ഒരു മാര്‍ഗമായിരുന്നു. ഈശ്വരന് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട വലിയ നിവേദ്യവും ഇതുതന്നെ. 'ഗീതം, വാദ്യം, നൃത്തം ഇവയൊക്കെ ഈശ്വരാര്‍പ്പണമായാണ്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍