മഹേഷ്. വി

മഹേഷ്. വി

ഇത് ആശയ ഭീകരവാദം

തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജില്‍ കണ്ടത് ആശയ ഭീകരവാദത്തിന്റെ വികൃത മുഖമാണ്. ഈ മുഖം തിരിച്ചറിയപ്പെടുമെന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ടതാണെന്നും ഒരു ചെറിയ സംഘര്‍ഷമാണെന്നും വരുത്തിത്തീര്‍ക്കാന്‍ ആസൂത്രിതമായ ശ്രമം...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍