പി.പി. കരുണാകരന്‍ മാസ്റ്റര്‍

പി.പി. കരുണാകരന്‍ മാസ്റ്റര്‍

ഹിന്ദിയോട് കാട്ടുന്ന എതിര്‍പ്പ് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാന്‍

കേരളത്തിലെ ഇടതുവലതു നേതാക്കള്‍ ഹിന്ദി ഭാഷയോട് കാട്ടുന്ന എതിര്‍പ്പ് പൊതുജനങ്ങളെ പറ്റിക്കലാണ്. സെപ്തംബര്‍ 14ന് നടന്ന ഹിന്ദി ദിവസ് പരിപാടിയില്‍ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രഭാഷയുടെയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും കേന്ദ്ര, ആഭ്യന്തരവകുപ്പ്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍