കമ്പരാമായണത്തില്‍ നിന്ന്

കമ്പരാമായണത്തില്‍ നിന്ന്

നിര്‍ഭയനായി അംഗദന്‍

നിനച്ചിരിക്കാതെ തന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കുതിച്ചെത്തിയ അംഗദനെ കണ്ട് രാവണന്‍ ഞെട്ടി.  ഹനുമാന്‍ വീണ്ടും തന്റെ മുന്നില്‍ വന്നോ എന്നു ശങ്കിച്ചു. അംഗദന്റെ മുഖത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോള്‍ ബാലിയാണെന്നും...

രാമസന്നിധിയിലെത്തിയ വിഭീഷണന്‍

വിഭീഷണപ്രസംഗത്തിനുള്ള മറുപടി രാവണന്‍ തുടര്‍ന്നു. കലിയടങ്ങാതെ വീണ്ടും അലറി വിളിച്ചു. 'ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കഥ നീ എടുത്തു പറഞ്ഞതെന്തിനെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി. സമയോചിതമായി, കാര്യമാത്രപ്രസക്തമായി നീയത് പറഞ്ഞു തന്നു. ...

ചിത്രകൂടത്തിലെത്തിയ അതിഥികള്‍

ചങ്ങാടത്തിലേറി കാളിന്ദി കടന്ന് രാമലക്ഷ്മണന്മാരും സീതയും ബഹുദൂരം വീണ്ടും നടന്നു. മധ്യാഹ്നത്തില്‍ അവരൊരു മൈതാനത്ത് എത്തിച്ചേര്‍ന്നു. അവിടെ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ചുട്ടുപഴുത്ത മണല്‍. ഒരു ജീവി...

വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരദൗത്യങ്ങള്‍

ഹയഗ്രീവാസുര നിഗ്രഹവും വൈവസ്വതമനുവിന്റെ മോക്ഷവുമായിരുന്നു ദശാവതാരങ്ങളില്‍ ഒന്നാമതുള്ള മത്സ്യാവതാരത്തിന്റെ നിയോഗം. ഹയഗ്രീവന്‍ ഒരിക്കല്‍ നാലുവേദങ്ങളും അപഹരിച്ചു. ബ്രഹ്മാവ് ഇതുകണ്ട് ഏറെ ദു:ഖിതനായി. വൈദികകര്‍മങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാനും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദു:ഖമകറ്റാനും ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍