സേതു എം. നായര്‍

സേതു എം. നായര്‍

മാതൃഭാഷാദിനത്തിന്റെ ജാതകക്കുറിപ്പുകള്‍

''കടലിന്റെ മേല്‍പ്പരപ്പില്‍ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ആഴ്ചകളോളം കഴിയാന്‍ എന്നെക്കൊണ്ടാവും. ആഴിയുടെ തിരമാലക്കയറ്റങ്ങളില്‍ ഒരു കടല്‍പ്പക്ഷിയെപ്പോലെ വേണമെങ്കില്‍ ഞാന്‍ തെന്നിപ്പറന്നു കാണിച്ചുതരാം. അജ്ഞാതമായ തുരുത്തുകളിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ തീരങ്ങളില്‍ എത്രകാലം വേണമെങ്കിലും...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍