സി.എം. നാസര്‍

സി.എം. നാസര്‍

പൗരത്വ ബില്ലില്‍ എന്തിനാണ് ആശങ്ക

 ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന പാക്കിസ്ഥാന്‍, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക, നേപ്പാള്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ വിഭജിച്ചു പോയതിനുശേഷം മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലീങ്ങള്‍ ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍,...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍