ജോസ് ക്രിസ്റ്റഫര്‍

ജോസ് ക്രിസ്റ്റഫര്‍

ശിലാകാവ്യങ്ങളുടെ ഹം‌പി

കഥ പറയുന്ന കല്ലുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും.സപ്തസ്വരം മീട്ടുന്ന ശിലാസ്തൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചു പക്ഷേ, കൂടുതല്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നാല്‍ കര്‍ണ്ണാടകയിലെ പുരാതന നഗരമായ ഹംപിക്ക് കല്ലില്‍ക്കൊത്തിയ സംഗീതത്തിന്റേയും കവിതയുടേയും കഥകള്‍ എത്രവേണമെങ്കിലും...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍