സി.ജി. കമലാകാന്തന്‍

സി.ജി. കമലാകാന്തന്‍

കര്‍ത്തവ്യബോധത്തെ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ച് വീണ്ടും രക്ഷാബന്ധന്‍

സ്‌നേഹവും സഹോദര്യവും ഉണ്ടാകുന്നത് മമത ബന്ധത്തില്‍ നിന്നാണ്. മമത ബന്ധം എന്നത് എന്റേത് എന്ന തോന്നലാണ്. ഈ തോന്നല്‍ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കര്‍ത്തവ്യ ബോധവും ഉണ്ടാകില്ല.

കൈവന്നതു പുത്തന്‍ രാഷ്‌ട്രീയ സംസ്‌കാരം

വ്യത്യസ്തമായൊരു രാഷ്ട്രീയസംസ്‌കാരത്തിന്റെ വിജയമാണ് ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടത്. സ്വതന്ത്രഭാരതത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംസ്‌കാരധാരയുണ്ട്. വംശവാദത്തിന്റെ, ഗ്രൂപ്പുകളിയുടെ, കൂത്തകമാധ്യമ പ്രചരണത്തിന്റെ എല്ലാം സങ്കലനമായ സാംസ്‌കാരികധാര. ബിജെപിയും...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍