ആതിര രാജേഷ് കുമാർ

ആതിര രാജേഷ് കുമാർ

കുറ്റാന്വേഷണത്തില്‍ ഫോറന്‍സിക്ക് സയന്‍സിന്റെ അനിവാര്യത

കുറ്റാന്വേഷണത്തില്‍ ഫോറന്‍സിക്ക് സയന്‍സിന്റെ അനിവാര്യത

സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി തെളിവുകള്‍ ശേഖരിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ലാബുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റഡി ശൃംഖല കൃത്യമായി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും അറിവും ഫോറന്‍സിക് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ളതുപോലെ മറ്റൊരാള്‍ക്കും കഴിയില്ല. പരിശീലനം ലഭിച്ചവരെ മാറ്റിനിര്‍ത്തിയാല്‍...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍