ആര്‍. രമാദേവി (തിരുമല, തിരുവനന

ആര്‍. രമാദേവി (തിരുമല, തിരുവനന

‘മുഹൂര്‍ത്തം ജ്വലിതം ശ്രേയഃ’

'ഒരു മുഹൂര്‍ത്തമാണെങ്കിലും ജ്വലിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠം; ദീര്‍ഘകാലം പുകഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല' എന്ന ആപ്തവാക്യം തന്റെ ഹ്രസ്വജീവിതത്തിലൂടെ അന്വര്‍ഥമാക്കിയ വിവേകാനന്ദശിഷ്യ ഭഗിനി (സിസ്റ്റര്‍)  നിവേദിതയുടെ 152-ാം ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന്. നിവേദിതയുടെ ദേഹവിയോഗം 44-ാം...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍