ബിജു കെ.പി.ആര്‍

ബിജു കെ.പി.ആര്‍

ശബരിമലയെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കാന്‍ നീക്കം, പെരുനാട് പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്ന് ശബരിമല പുറത്ത്

റാന്നി: ലക്ഷക്കണക്കിന് തീര്‍ത്ഥാടകരെത്തുന്ന ശബരിമലയെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ നീക്കം. ശബരിമലയെ പെരുനാട് പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി പത്തനംതിട്ടയിലെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ഗവിയെയും ശബരിമലയെയും...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍