പ്രവീൺ നായർ

പ്രവീൺ നായർ

പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം – പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഗം 4

പൈത്തൺ പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങള്ക്ക് ഏതു വകഭേദവും (variant) തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു സീരിയസ് ഡെവലപ്പർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ വിവിധ വരിയന്റുകളെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ...

സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്: സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കണ്ട

മറ്റൊരാളെ കബളിപ്പിച്ചു പണമോ വസ്തുക്കളോ വിവരമോ (Information) മോഷ്ടിക്കുന്നതിനെയാണ് സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Trick-the-mind അഥവാ മനസ്സിനെ കബളിപ്പിക്കുക/തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക, ഇതാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും നടക്കുന്നത്. ഇരയുടെ...

പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കാൻ പഠിക്കാം – പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഗം 2

പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നത് അല്പം ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ട മേഖലയാണ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇതിൽ കുറച്ചു സത്യമില്ലാതില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ബുദ്ധി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ചിന്തിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനുമുള്ള...

പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ് ; പഠിച്ചെടുക്കാന്‍ എളുപ്പം, പ്രോഗ്രാമിങ് രീതി ലളിതം

പൈത്തൺ, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് (Open Source) വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയാണ്. പഠിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പവും, പ്രോഗ്രാമിങ് രീതി വളരെ ലളിതവുമാണ്.

BevQ പിഴ ഒരു പാഠം; മികച്ച വിർച്വൽ ക്യൂ അപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം

ശരിയായ Requirements Analysis ഉം Cost Analysis ഉം ഒരു സാങ്കേതിക വിദഗ്‌ദ്ധന്റെയോ ഉപദേശക സമിതിയുടെയോ കീഴിൽ ചെയ്താൽ ആപ്പ്ളിക്കേഷനുകൾ പരാജയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍