രഞ്ജിത് ജി. കാഞ്ഞിരത്തില്‍

രഞ്ജിത് ജി. കാഞ്ഞിരത്തില്‍

ശ്രീലങ്കയിലെ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയും ചൈനയും

കോവിഡ് അനന്തരലോകത്ത് ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം വര്‍ധിപ്പിച്ചു സ്വയം പര്യാപ്തതകൈവരിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നുഅതിജീവനത്തിനുള്ള ഏക വഴി. അതിനുതുനിയാതെ, അസ്ഥാനത്തെ പരിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലങ്കയെ തകര്‍ത്തു. ശ്രീലങ്കയുടെ ദുര്‍വിധി ഓരോ ഭാരതീയന്റെയും...

ബോറിസ് പാസ്റ്റര്‍നാക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പീഡനത്തിന്റെ ഇര

വിശ്വസാഹിത്യകാരനും സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന് ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യം അടിയറവയ്ക്കാതിരുന്ന സ്വാഭിമാനിയുമായിരുന്ന ബോറിസ് പാസ്റ്റര്‍നാക്ക് ഓര്‍മയായിട്ട് 60 വര്‍ഷം

ഹോങ്കോങ്ങിനെ വിഴുങ്ങാന്‍ ചുവപ്പു ഭീമന്‍

ഏഷ്യയില്‍, ചൈനയുടെ അങ്ങേ തലയ്ക്കല്‍ ഒരു സംഘര്‍ഷം നടക്കുകയാണ്. പീപ്പിള്‍സ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന എന്ന ചുവപ്പു ഭീമനും ഹോങ്കോങ് എന്ന വെള്ള കുള്ളനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം....

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍