സിജു കറുത്തേടത്ത്

സിജു കറുത്തേടത്ത്

കമലയില്‍ നിന്ന് സുരയ്യയിലേക്ക് ഒരു ജിഹാദിന്റെ ദൂരം

ഇത് കാലത്തിന്റെ കാവ്യനീതി. കാലം അടക്കിപ്പിടിച്ചതിന്റെ തുറന്നുപറച്ചിലാണ് എഴുത്തുകാരനും വാഗ്മിയുമായ എ.പി.അഹമ്മദ് നടത്തിയത്. കഥാകാരി മാധവിക്കുട്ടിയുടെ പ്രണയവും മതംമാറ്റവുമായിരുന്നു അത്. കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന വാഗ്മിയും എംപിയുമായ വ്യക്തി...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍