സുജാ ഗോപാലന്‍

സുജാ ഗോപാലന്‍

മഴ

പുഴയോരത്തെ പൂഴിമണലിലിരുന്ന് അവന്‍ എഴുതിയ കവിതകള്‍ ഏറെ മാറിയിരുന്നു. വരികള്‍ക്കിടയില്‍ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന നൊമ്പരം എന്റെ കണ്ണുകളെ അറിയാതെ ഈറനണിയിക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിലും അവന്റെ കവിതകളില്‍ മഴയുടെ താളം ഞാനറിഞ്ഞു....

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍