ഡി. ബാബുപോള്‍

ഡി. ബാബുപോള്‍

നമ്മുടെ രാജന്‍

കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍ അനേകവര്‍ഷങ്ങളായി എനിക്ക് പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. പ്രിയങ്കരനായ അനിയന്‍. ആ ദര്‍ശനപരതയാണ് എന്റെ മനസ്സില്‍ അദ്ദേഹത്തെ എന്നും നിര്‍വ്വചിച്ചിട്ടുള്ളത്.  നിലയ്ക്കല്‍ പ്രശ്‌നമാണ് എന്നു തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍