രഘുമോഹന കുമാര്‍, എളമക്കര

രഘുമോഹന കുമാര്‍, എളമക്കര

മുന്‍ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി അന്‍സാരിയുടെ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഭാരതത്തിന്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതിസ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച ഹമീദ് അന്‍സാരിയെക്കുറിച്ച് റോയുടെ മുന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ വളരെ ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതാണ്... ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞപ്പോള്‍തന്നെ വര്‍ഗീയമായി ഒരുപരാമര്‍ശം നടത്തി...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍