ഇടവാ സാഗര്‍

ഇടവാ സാഗര്‍

ആദ്യ താരറാണിയുടെ ദുരൂഹമരണം

മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പര്‍ നടി എന്ന വിശേഷണമുള്ള മിസ് കുമാരി അന്തരിച്ചിട്ട് 2019 ജൂണ്‍ 9 ന് 50 വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയായി. മലയാള സിനിമാ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍