സന്തോഷ് ബോബന്‍

സന്തോഷ് ബോബന്‍

‘മാതൃഭൂമി’യെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്നവര്‍

മാതൃഭൂമി പ്രിന്റിംഗ് ആന്‍ഡ് പബ്ലിഷിങ് കമ്പനി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചരിത്ര പുസ്തകമാണ് മലബാര്‍ കലാപം. 1921ല്‍ മലബാറില്‍ നടന്ന ഹിന്ദു കൂട്ടക്കൊലയാണ് ഇതിവൃത്തം. ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ കൂട്ടക്കുരുതിയും കൂട്ടത്തോടെ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍