എ. വിനോദ് കരുവാരകുണ്ട്

എ. വിനോദ് കരുവാരകുണ്ട്

‘മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം ആരും തടസപ്പെടുത്തിയതല്ല; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിക്കും താന്‍ മൈക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്, കേസെടുക്കുന്ന അനുഭവം ആദ്യം’

പാഠപുസ്തകങ്ങളില്‍ രാഷ്‌ട്രീയം നിറയ്‌ക്കുന്നത് ചെറുക്കണം

പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൂടെ രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ രീതിയാണ്. രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങളും നിലപാടുകളും ചര്‍ച്ചകളും ഗവേഷണത്തിനുള്‍പ്പെടുത്താനുള്ള പ്രായവും പക്വതയും ആകുന്ന ക്ലാസുകളില്‍ അത്തരം വിഷയങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ മതി...

ഭാരതത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങള്‍ വിസ്മരിക്കരുത്

ഭാരതത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങള്‍ വിസ്മരിക്കരുത്

പാഠപുസ്തകങ്ങളില്‍ ശാസ്ത്രനേട്ടമായി പുഷ്പകവിമാനത്തെയും ഗണപതിയുടെ രൂപത്തെയും അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അവയെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസവും മിത്തുകളും ആണെന്നുമുള്ള നിയമസഭാ സ്പീക്കര്‍ എ.എം.ഷംസീറിന്റെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളോടുള്ള പ്രസംഗത്തിനെതിരെ തുറന്ന കത്ത്. പുഷ്പകവിമാനവും...

ആത്മനിര്‍ഭര ഭാരതവും അംബേദ്കറുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകളും

ആത്മനിര്‍ഭര ഭാരതവും അംബേദ്കറുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകളും

സമൂഹത്തിന്റെ തഴേത്തട്ടില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള ജീവിത സമരങ്ങളും അധ്യാപകന്‍ എന്ന നിലയില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി സൗഹൃദമായി കൈക്കൊണ്ട സമീപനങ്ങളുമാണ് അംബദ്ക്കറുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകളെ രൂപപ്പെടുത്തിയത്.

നാളെ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം; സ്വധര്‍മ്മം, സ്വാഭിമാനം, സ്വാതന്ത്ര്യം

നാളെ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം; സ്വധര്‍മ്മം, സ്വാഭിമാനം, സ്വാതന്ത്ര്യം

കേരളത്തില്‍ മാത്രമല്ല, ഭാരത ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ തകര്‍ക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പുനര്‍നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ പുതിയ അധ്യായം അവിടെ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ഹിന്ദു അവകാശ സമരങ്ങളുടെ ഒരു തരംഗത്തിനാണ് അന്ന് തിരിതെളിക്കപ്പെട്ടത്.

മോചനം തനത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ

മോചനം തനത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ

വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മൂലസിദ്ധാന്തമായ സാക്ഷരതയും ആധുനിക വികസന സൂചകങ്ങളായി പിന്നിട് വന്നിട്ടുള്ള സാര്‍വ്വത്രികത, കുറഞ്ഞ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക്, ആണ്‍-പെണ്‍ അനുപാതം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പാശ്ചാത്യ നിലവാര രീതിയനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ...

ഖിലാഫത്തും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും

ഖിലാഫത്തും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും

ഭാരതത്തില്‍ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നില നിന്ന ഹിന്ദു മുസ്ലിം വേര്‍തിരാവിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഖിലാഫത്തിനെ പിന്തുണക്കുന്ന നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഗാന്ധിജി തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുമുസ്ലിം സഹവര്‍ത്തിത്വത്തിന്റെ നീണ്ട ചരിത്രമുള്ള...

ഇതാണോ പുരോഗതി?

ഇതാണോ പുരോഗതി?

45000 ക്ലാസ് മുറികള്‍ ഹൈടെക് ആക്കിയതിന്റെ 65 ശതമാനം വിഹിതവും സമഗ്ര ശിക്ഷാഅഭിയാന്റ ഭാഗമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കേരളത്തില്‍ 12000-ല്‍ അധികം വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ 1695 വിദ്യാലയങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്....

ഭാരതീയ ഗണിതത്തിലെ കേരളീയ സ്പര്‍ശം

ഭാരതീയ ഗണിതത്തിലെ കേരളീയ സ്പര്‍ശം

  വൈദിക സുല്‍ബ സൂത്രങ്ങള്‍ മുതല്‍ ശ്രീനിവാസരാമാനുജന്‍ വരെയുള്ള ഭാരതത്തിലെ ഗണിത പൈതൃകം അന്യാദൃശ്യവും അത്ഭുതവുമാണ്. സുല്‍ബ സൂത്രങ്ങള്‍ പിന്‍കാല വൈദിക സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.  ആര്യഭടന്‍,...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍