വികെ ഫ്രാന്സിസ്

വികെ ഫ്രാന്സിസ്

മാന്യാസ്തംഭം

കഴുത്തിലെ പിന്‍ഭാഗത്തെ രണ്ടു ഞരമ്പുകളില്‍ വായു നിറഞ്ഞ് തലയിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി തലതിരിക്കാനും കഴുത്ത് അനക്കാനും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയ്‌ക്കൊപ്പം രണ്ടു ചുമലിലിലും അസഹ്യമായ  വേദനയോടെ കൈ മുകളിലേക്കോ...

ഗ്രധ്രഫി

കഴുത്തിന്റെ പിന്‍ഭാഗത്തുള്ള ഞരമ്പിലൂടെ നട്ടല്ലെും കൈപ്പലകയും ചേരുന്ന ഭാഗം വഴി അരക്കെട്ടിലെത്തി അതിനു ചുറ്റും അസഹ്യമായ വേദന സൃഷ്ടിച്ച്,  നിതംബത്തിലൂടെ പിന്‍തുടയും പിന്നിട്ട്  കണങ്കാല്‍ വരെയുള്ള ഞരമ്പില്‍...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍