സുരേഷ് ശ്രീകണ്ഠത്ത്/ സിറിയക് മ

സുരേഷ് ശ്രീകണ്ഠത്ത്/ സിറിയക് മ

ഒരു ആത്മസങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ

പത്തൊന്‍പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ റഷ്യന്‍ സാഹിത്യം താങ്കളെ വല്ലാതെ മോഹിപ്പിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. എന്താണങ്ങനെ? ശരിയാണ്. ദസ്തയവ്‌സ്‌കി, ടോള്‍സ്റ്റോയി, ചെഖോവ് എന്നിവരെയാണ് ഞാന്‍ പ്രധാനമായി ഊന്നിയത്. 'ദസ്തയവ്‌സ്‌കീയത' എന്ന പൊതുപ്രവണതയാണതിന് നിദാനം....

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍