എന്‍. സോമശേഖരന്‍

എന്‍. സോമശേഖരന്‍

ഹിമഗിരിയുടെ പുണ്യം നുകര്‍ന്ന്

പഞ്ചകേദാര പരിക്രമണത്തിലെ ഏറ്റവും ദുര്‍ഘടമായ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് മദ്മഹേശ്വറും രുദ്രനാഥും. ബാക്കിയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളായ തുംഗനാഥ്, കല്‍പേശ്വര്‍, കേദാര്‍നാഥ് എന്നിവ താരതമ്യേന എളുപ്പമാണ്. വളരെ പ്രാചീനമായ ഹിമാലയ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് പഞ്ചകേദാരങ്ങള്‍....

യുവമനസ്സിലെ അഗ്‌നി സ്ഫുലിംഗം

  ''വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യം വേണം... അതിലേക്കുള്ള നിശ്ചിതമായ പാതയും കാണണം... എന്നിട്ട് സധൈര്യം മുന്നേറണം. വിജയം അത്തരക്കാര്‍ക്ക് അകമ്പടി സേവിക്കും.'' സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ യുവ ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍