മുകുന്ദന്‍

മുകുന്ദന്‍

ശാസ്ത്രം മനുഷ്യനന്മയ്‌ക്ക്

  ഭൂമിക്കു പുറത്ത് ഒരു വാസഗ്രഹം ഭൂമിക്കു പുറത്ത് ജീവന്‍ നിലനില്‍ക്കാന്‍ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമോ? നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണ-പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ അതിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തി- തീര്‍ച്ചയായും!യൂറോപ്യന്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ഫോര്‍...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍