എം.എ. കൃഷ്ണന്‍

എം.എ. കൃഷ്ണന്‍

തളരാതെ സഞ്ചരിച്ച കലാ -സാഹിത്യ സംഘാടകന്‍

ഭാരതീയ സംസ്‌കൃതിയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവച്ച ബാബ യോഗേന്ദ്രജിയെ തപസ്യ കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ മാര്‍ഗദര്‍ശകന്‍ എം.എ. കൃഷ്ണന്‍ അനുസ്മരിക്കുന്നു

ആചന്ദ്രഭാസ്‌കരം

കേരളത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ശക്തിപകരാന്‍ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട് 1946 ലാണ് സംഘപ്രചാരകനായി ഭാസ്‌കര്‍ റാവു ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അദ്ദേഹവുമായി വ്യക്തിപരമായും സംഘടനാപരമായും ഏറെ അടുപ്പം പുലര്‍ത്താന്‍...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍