അല്‍ഫോണ്‍സ് കണ്ണന്താനം

അല്‍ഫോണ്‍സ് കണ്ണന്താനം

ടൈംസിനു തെറ്റി; ഇന്ത്യയില്‍ സൗഹൃദമാണു ശക്തി

ഇന്ത്യ യഥാര്‍ഥ ജനാധിപത്യരാജ്യമാണ്. ജനാധിപത്യത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയേയോ ഭരിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിയേയോ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും അവകാശമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളേയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആരോപണങ്ങളെ ഞങ്ങള്‍ ഗൗരവമായാണ്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍