മുരളി

മുരളി

അംഗീകാരത്തിന്റെ അനന്തസ്പര്‍ശം

സംഘപരിവാര്‍ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ വന്ന്, വിന്ധ്യനപ്പുറം വളര്‍ന്ന്, രാജ്യാന്തരവേദികളില്‍ തിളങ്ങുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് സി.കെ. സജി നാരായണന്‍. സംഘാടകന്‍, സൈദ്ധാന്തികന്‍, പ്രഭാഷകന്‍, ഗ്രന്ഥകാരന്‍ എന്നീ നിലകളില്‍ വിവിധമേഖലകളില്‍ ഇതിനകം വ്യക്തിമുദ്ര...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍