ജയകുമാര്‍ വേലിക്കകത്ത്, രാജകുമാരി

ജയകുമാര്‍ വേലിക്കകത്ത്, രാജകുമാരി

അഖണ്ഡ ഭാരതത്തിലേക്ക് ആദ്യപദം

കശ്മീരിന്റെ പേരില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി ഇന്ത്യ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രതിസന്ധികള്‍ക്ക് വിരാമമിടുന്ന തീരുമാനമാണ് 370, 35 എ എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ റദ്ദുചെയ്തതും അതുവഴി കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക അവകാശാധികാരങ്ങള്‍ എടുത്തുകളഞ്ഞതും. മതപ്രീണനത്തിനായി...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍