ജയശങ്കര്‍ പിള്ള

ജയശങ്കര്‍ പിള്ള

ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ പരിഷ്‌കര്‍ത്താവ്

ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പരിചയസമ്പത്തും, ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ പിന്തുടര്‍ച്ചയും, സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ പരിഷ്‌കര്‍ത്താവ് എന്ന സ്ഥാനവും അവകാശപ്പടാന്‍ അര്‍ഹതയുള്ള വ്യക്തിയാണ് നിയുക്ത കേരള ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍....

മുതലക്കണ്ണുനീര്‍ ഒഴുക്കേണ്ടതില്ല

ശബരിമല വിഷയം പുനഃപരിശോധിക്കാന്‍ തയ്യാറായി മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ്പാര്‍ട്ടി. പിണറായിയുടെ കത്തിനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് ശബരിമല വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിച്ചുവെന്ന് പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? കേരളത്തിലെ മാര്‍ക്‌സിറ്റ്പാര്‍ട്ടിയിലെ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍