പ്രവ്രാജിക വിശ്വദേവ പ്രാണ(ശ്രീ ശാരദാമഠം, മാവേലിക്കര)

പ്രവ്രാജിക വിശ്വദേവ പ്രാണ(ശ്രീ ശാരദാമഠം, മാവേലിക്കര)

ജ്വലിക്കുന്ന വിവേകവാണികള്‍

ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെന്ന അവതാരവരിഷ്ഠന്റെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് അപാരമായ ശക്തിയും ഉള്ളഴിയുന്ന കരുണയും വിവേകാനന്ദസ്വാമിജിയില്‍ പടര്‍ന്നു പന്തലിച്ചത്. വിവേകാനന്ദന്‍ ഊര്‍ജത്തിന്റെ ഒരു ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ ആയി മാറാന്‍ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹവും പരിശീലനവും വളരെയധികം...

ആത്മവിശ്വാസത്തെ ഉണര്‍ത്തിയ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍

ആത്മശക്തിയുടെയും ആത്മവീര്യത്തിന്റെയും മൂര്‍ത്തിമദ്ഭാവമാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍. ഒരു പുരുഷായുസ്സിനെ മുഴുവന്‍ എങ്ങനെ ഊര്‍ജ്ജസ്വലമാക്കാം, കര്‍മ്മനിരതമാക്കാം എന്നദ്ദേഹം കാണിച്ചുതന്നു. കാലാകാലമായി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന മാനവരാശിയെ ഉണര്‍ത്തി എഴുന്നേല്‍പ്പിച്ചു ആ മഹാനുഭാവന്‍....

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍