ആര്യാട് കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി

ആര്യാട് കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി

ശിഷ്യന്റെ ജനനം കണ്ട ഗുരുനാഥന്‍

ആ സത്യ സാക്ഷാത്കാരമാണ് പത്തൊന്‍പതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ദക്ഷിണേശ്വരത്തെ ഒരു സാധുബ്രാഹ്മണകുടുംബത്തില്‍ തിരുവവതാരം ചെയ്ത ഗദാധരന്‍ എന്ന ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനും കല്‍ക്കട്ടയിലെ ഒരു സമുന്നത കുലത്തില്‍ പിറവിയെടുത്ത നരനെന്ന നരേന്ദ്രനും.

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍