ഭരതന്‍ സി.എസ്

ഭരതന്‍ സി.എസ്

പൈനാപ്പിളിന് അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ മികച്ച വില

വാഴക്കുളം: പൈനാപ്പിളിന് അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വില. 50 രൂപ കടന്നെങ്കിലും ചെറുകിട കര്‍ഷകര്‍ക്ക് മെച്ചം കുറവെന്ന് പരാതി.  കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പ്രളയത്തില്‍ വ്യാപകമായി പൈനാപ്പിള്‍...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍