വിനോദ് കണ്ടംകാവില്‍

വിനോദ് കണ്ടംകാവില്‍

ഗുരുവായൂര്‍ കണ്ണന്റെ കണിക്കാഴ്ചകള്‍

ഭാരതത്തിലെ പ്രധാന വൈഷ്ണവക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായ ഗുരുവായൂരിലും വിഷു ആഘോഷം സുപ്രധാനമാണ്. സാധാരണ ദിവസങ്ങളില്‍ വെളുപ്പിന് മൂന്നു മണിക്കാണ് ദര്‍ശനവും ചടങ്ങുകളും ആരംഭിക്കുന്നത്. വിഷുനാളില്‍ വെളുപ്പിന് 2.30 ന് ക്ഷേത്ര...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍