രമേഷ് ടി.ആര്‍

രമേഷ് ടി.ആര്‍

വിവരദോഷത്തിന്റെ ട്രെന്‍ഡ് കാലം !

യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങള്‍ വളച്ചൊടിക്കാനും വികലമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാനുമുള്ള സാമര്‍ഥ്യമാണല്ലോ ഈ കാലത്തെ പൊതു ട്രെന്‍ഡ്. പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളിലെ പലരും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയവരാണ്. പക്ഷെ ജനത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നവരില്‍ പ്രതിപക്ഷ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍