രാജീവ് ഇരിങ്ങാലക്കുട

രാജീവ് ഇരിങ്ങാലക്കുട

ആത്മീയതയുടെ സച്ചിദാനന്ദസാഗരം

ഭാരതസംസ്‌കാരത്തിന്റെ സന്ദേശദീപ്തി സാഗരങ്ങള്‍ക്ക് അപ്പുറം എത്തിച്ച ആനന്ദാശ്രമം 1931 മെയ് 15നാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സമാരംഭിച്ചത്. സ്വാമി രാമദാസും (പപ്പ) മാതാജിയും (കൃഷ്ണബായി) വളരെക്കാലം വാണരുളിയ ആനന്ദാശ്രമം. അവരുടെ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍