കെ.പി. നാരായണന്‍, പാലാ

കെ.പി. നാരായണന്‍, പാലാ

ഉരുക്കു മനുഷ്യര്‍ ഇനിയും ഉണ്ടാകണം

അനുഛേദം 370, 35എ തുടങ്ങിയവ എടുത്തുകളഞ്ഞതോടെ ജമ്മുകശ്മീരിന് ശാപമോക്ഷമായി. എത്രയെത്ര സഹോദരന്മാര്‍ ബലിദാനികളാകേണ്ടിവന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങള്‍ ഭീഷണി ഭയന്ന് സ്വന്തം വീടും നാടും വിട്ട് പലായനം ചെയ്തു....

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍