ഡോ. ആര്‍. അശ്വതി

ഡോ. ആര്‍. അശ്വതി

ആ ദ്വാരകയിലേക്ക് ഇനി എത്ര ദൂരം?

പി.യും ജി.യും പരിവര്‍ത്തിപ്പിച്ച കാവ്യകല അക്കിത്തത്തിന്റെ 'കരതലാമലക'മായ കഥ... ആര്‍ഷജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിവേരുകളില്‍ നിന്നൂറിക്കൂടിയ ആത്മദര്‍ശനത്തിന്റെ ആര്‍ജ്ജവം...കവിതയിലെ ആ കൃഷ്ണത്തിടമ്പിന് സംസ്‌കൃതിയുടെ സിംഹാസനം... ആത്മതത്ത്വം

ഓണപ്പൂക്കളത്തിന്റെ പുണ്യം

കര്‍ക്കടകം കഴിയുമ്പോള്‍, കാലത്തിന്റെ കുടത്തില്‍ കൊട്ടി 'കൊള്ളിയെഴാ കുടിതോറും വെള്ളിവിളക്കെരിയുന്ന' ശ്രാവണനാളുകളെ തുയിലുണര്‍ത്തി പുള്ളുവനും പുള്ളുവത്തിയും മലയാള മണ്ണിലേക്ക് മാവേലിയെ വരവേല്‍ക്കും. ചിങ്ങമാസത്തിലെ അത്തം മുതല്‍ തിരുവോണം...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍