ഡോ. മോഹന്‍ ഭാഗവത്, ആര്‍എസ്എസ് സര്‍സംഘചാലക്

ഡോ. മോഹന്‍ ഭാഗവത്, ആര്‍എസ്എസ് സര്‍സംഘചാലക്

രാമോ ഭൂത്വാ രാമം ഭജേത്; സംഘര്‍ഷവും വിദ്വേഷവും മതിയാക്കം

ആക്രമണകാരികളോട് 1500 വര്‍ഷത്തോളം നിരന്തരം യുദ്ധത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് ഭാരതത്തിന്റേത്. ആരംഭകാലത്തെ ആക്രമണങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ (അലക്‌സാണ്ടറിനെപ്പോലുള്ളവര്‍) തങ്ങളുടെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന...

സ്വരാജ്യത്തില്‍ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര

ഈ വര്‍ഷത്തെ വിജയദശമി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2021 ഒക്‌ടോബര്‍ ആര്‍.എസ്.എസ്. സര്‍സംഘചാലക് ഡോ.മോഹന്‍ഭാഗവത് നാഗപൂരില്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം

‘ആ ജീവിത വീക്ഷണം സ്വായത്തമാക്കൂ…, സംഘം നിത്യവും ഗാന്ധിജിയെ സ്മരിക്കുന്നു’; ആര്‍.എസ്.എസ്.എസ് സര്‍സംഘചാലക് ഡോ. മോഹന്‍ ഭാഗവതിന്റെ ലേഖനം

ഭാരതത്തിന്റെ ആധുനിക ചരിത്രത്തിലും  ഉത്ഥാനത്തിന്റെ യശോഗീതത്തിലും മുദ്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ പേരുകളില്‍ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായത് ഗാന്ധിജിയുടെ നാമധേയമാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ രാജനീതിയെ ആധ്യാത്മികതയുടെ അടിത്തറയില്‍ പടുത്തുയര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമം ഗാന്ധിജി...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍