വി.വിപിന്‍ പൂതംകര

വി.വിപിന്‍ പൂതംകര

ഏനാദിമംഗലത്തെ മുനിയറ: സാമ്പിളുകള്‍ ജപ്പാനിലേക്ക്

അടൂര്‍ : ഏനാദിമംഗലം  പൂതംകരയില്‍  നടന്ന മുനിയറ ഉദ്ഖനനത്തിന്റെ സാമ്പിളുകള്‍ തുടര്‍പഠനങ്ങള്‍ക്കായി ജപ്പാനിലേക്ക് അയച്ചു . മുനിയറ  ഉദ്ഖനനത്തില്‍  പങ്കാളിയായിരുന്ന അകിനോറി ഹുവേയുടെ നേതൃത്തത്തിലുള്ള സംഘം ആണ്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍