എസ്.പുന്നാട്

എസ്.പുന്നാട്

അശ്വിനി കുമാര്‍ ബലിദാന ദിനം ഇന്ന്; പാതിയില്‍ പൊലിഞ്ഞ അശ്വിനി നക്ഷത്രം

2005 മാര്‍ച്ച് 10 ന്, തൊഴിലിടത്തേയ്ക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയില്‍ ബസില്‍ വച്ച് ഒരു സംഘം ജിഹാദികള്‍ അശിനികുമാറിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായം 27

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍