പി. ഞാറയ്ക്കല്‍

പി. ഞാറയ്ക്കല്‍

നിര്‍വ്വചനങ്ങള്‍ക്കതീതം ജീവിത നിയോഗം

നാടകം ആരംഭിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ മുഴങ്ങാന്‍ ഏതാനും നിമിഷങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കേ രചയിതാവും സംവിധായകനുമായ നാരായണന്‍ കുട്ടിയെന്ന വടക്കനാടനെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന മുഹൂര്‍ത്തമാണ് അയാളുടെ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍