ഗോപിനാഥ് കേശവപിള്ള

ഗോപിനാഥ് കേശവപിള്ള

വാക്കിന്റെ പ്രകാശം, എഴുത്തിന്റെയും

വിശപ്പ് അകറ്റാന്‍ അക്ഷരങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയുമെന്ന് മലയാളികളെ ഉദ്‌ബോധിപ്പിച്ച ഭാക്ഷാപണ്ഡിതനായിരുന്നു പ്രൊഫസര്‍ പി.എന്‍. പണിക്കര്‍. അദ്ദേഹം നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് 24 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 23 കൊല്ലമായി ആ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍